www.festakucizzjonihamrun.com

GRAZZI LIL DAWK KOLLHA LI SEGWEW LI DAN IS-SIT
TUL DAWN L-AHHAR GHAXAR SNIN

ISSA TISTGHU TKOMPLU SSEGWUWNA FUQ

FESTA KUNCIZZJONI HAMRUN


Grazzi mill-qalb 

Il-Webmaster 


L-